Главная » Статьи » Посты » Рождественский пост

Указание Устава о Рождественском посте
«До́лжни есмы́ в се́й Четыредеся́тнице сохраня́ти в ко́ейждо седми́це три́ дни́, постя́щеся от еле́я и вина́ – понеде́льник, сре́ду и пято́к. То́чию а́ще случи́тся вели́кий святы́й, в того́ бо па́мять разреша́ем, и твори́м за любо́вь свята́го пра́здника его́ ра́ди, е́же е́сть сего́ ме́сяца: 16, [17, 19, 23,] 25, [27, 28,] 30; деке́мврия – [1, 3,] 4, 5, 6, [7,] 9, [10, 13, 15,] 17, [18,] 20 де́нь. В те бо дни́, а́ще во вто́рник и в четверто́к, яди́м ры́бу. В понеде́льник же, в сре́ду и в пято́к разреша́ем то́чию на еле́й и вино́, ры́бы же не яди́м, кроме́ хра́ма. А́ще ли еди́ному от си́х во оби́тели хра́м, разреша́ем на ры́бу и вино́. Введе́ние же Богоро́дицы в ки́йлибо де́нь случи́тся, а́ще в сре́ду или́ пято́к, разреша́ем и на ры́бы. Не́цыи же уста́вы от 9-го числа́ деке́мврия повелева́ют пости́тися, и на ры́бы не разреша́ти, кроме́ суббо́т, и Неде́ль, и хра́ма свята́го. От 20-го же числа́, да́же до 25-го, а́ще и суббо́та и Неде́ля случи́тся, не разреша́ем на ры́бы» (Типикон, 14 ноября, 1-е и 2-е «зри»). «Подоба́ет ве́дати, яко в пост святы́х апо́стол, и Христо́ва Рождества́, во вто́рник, и четверто́к, ры́бы не яди́м, но еле́й и вино́ то́чию. В понеде́льник, в сре́ду и пято́к ни еле́я вкуша́ем, ни вина́, но пости́мся до 9-го часа́, и яди́м в ты́я дни сухояде́ние. В суббо́ты же и Неде́ли яди́м ры́бы. А́ще случи́тся святы́й во вто́рник, или́ в четверто́к име́яй славосло́вие, яди́м ры́бу; а́ще в понеде́льник, подо́бне. А́ще среда́ и пято́к, разреша́ем на еле́й и вино́ то́чию; яди́м же еди́ною днем. А́ще ли святы́й име́яй бде́ние, в сре́ду, или́ пято́к, разреша́ем на еле́й и вино́ и ры́бу. А́ще ли случи́тся па́мять свята́го, его́же есть храм, в сре́ду, или́ пято́к, твори́м подо́бне» (Типикон, глава 33-я, «зри»).
Категория: Рождественский пост | Добавил: st-rexnikolas (28.11.2017)
Просмотров: 871 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Контакты
Храм св. Царя-Мученика Николая и всех Новомученников и Исповедников Российских
125212, Москва,
Головинское шоссе, 13A8 495 450-59-18 (10:00-15:00) st-rexnikolas@ya.ru
Карта